Oferta inwestycyjna

Nasza oferta » Oferta inwestycyjna

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Myślenicach obręb 1 przy ulicy Cegielskiego, obejmująca działki nr 1388/1, 1388/2, 1388/3 o łącznej powierzchni 22.383 m2

Adres: Myślenice, ul. Cegielskiego 3, gmina i powiat Myślenice, województwo małopolskie
Współrzędne geograficzne: N49° 50' 23", E19° 57' 258"
Oznaczenie geodezyjne: działki nr 1388/1; 1388/2; 1388/3 obręb 1 Myślenice
Księgi wieczyste: KR1Y/00024477/9, KR1Y/00070621/1, KR1Y/00070506/9 – prowadzone przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach
Powierzchnia nieruchomości: 22.383 m2

I.1. LOKALIZACJA
Gmina Myślenice, zajmująca obszar 154 km kw., położona jest w południowej części województwa małopolskiego, ok. 30 km od Krakowa. Ludność Miasta i Gminy Myślenice liczy ponad 40 tys. mieszkańców, w tym miasto około 18 tys.

W gminie Myślenice, w skład której wchodzi 17 sołectw, działa obecnie około 3 tys. podmiotów gospodarczych, co w przeliczeniu na ilość mieszkańców stawia Myślenice w czołówce gmin małopolski. Myślenice są siedzibą powiatu i ważnym ośrodkiem usług publicznych i komercyjnych o znaczeniu ponadlokalnym. Miasto cieszy się dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych inwestorów, przede wszystkim ze względu na dobre połączenie komunikacyjne z Krakowem, chłonność rynku, jakość rynku pracy oraz możliwości wypoczynkowe.

Nieruchomość zlokalizowana jest we wschodniej części miasta Myślenice, w strefie produkcyjno – usługowej miasta, w otoczeniu zabudowy usługowo – handlowej oraz obiektów użyteczności publicznej. Jest to doskonała lokalizacja zarówno dla:

1. inwestycji związanej z bezpośrednią obsługą mieszkańców miasta i gminy (handel detaliczny, usługi) – dzięki niewielkiej odległości od centrum miejscowości tj. ok. 1300 m od Rynku i bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej z dwóch głównych ulic wylotowych z miasta w kierunku wschodnim (ulica Kazimierza Wielkiego i ulica Słowackiego),

2. inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym (regionalnym) lub nawet krajowym (centrum logistyczne, hurtowe, produkcyjne itp.) – dzięki doskonałemu połączeniu z siecią dróg krajowych i wojewódzkich tj. ok. 700 m od węzła komunikacyjnego na drodze krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 967; np. odległość od węzła z autostrada A4 w Krakowie – Opatkowicach wynosi ok. 20 km, od lotniska w Balicach ok. 28 km.

I.2. OPIS NIERUCHOMOŚCI

Działki gruntu
Nieruchomość przedmiotowa obejmuje 2 działki ewidencyjne nr 1388/1 i 1388/2 o łącznej powierzchni 21.905 m2 (prawo użytkowania wieczystego do dnia 22 czerwca 2042) oraz działkę nr 1388/3 o powierzchni 478 m2 (prawo własności). Klasa gruntu „Ba” – teren nie wymaga wyłączenia z produkcji rolnej.

Działki te tworzą funkcjonalną całość. Teren płaski. Kształt regularny czworokąt zbliżony do trapezu, szerokość ok. 100 - 130 m, długość ok. 190 m. Nieruchomość w granicy zachodniej przylega do ulicy Cegielskiego (droga publiczna – ulica miejska). Nieruchomość jest w całości ogrodzona, dozorowana, wjazd przez dwie bramy wjazdowe.

Nieruchomość jest uzbrojona i obejmuje:
sieć energetyczną
sieć wodociągową
kanalizację sanitarną i burzową odwadniającą całość placów
sieć c.o. z własną kotłownią na olej opałowy

Budynki
Na przedmiotem nieruchomości posadowione są obecnie budynki o łącznej powierzchni użytkowej: 2.306,6 m2 

Potencjalnym inwestorom oferujemy:

- sprzedaż całej lub wydzielonej części nieruchomości (z możliwością wyburzenia istniejących budynków),
- dzierżawę całej lub wydzielonej części nieruchomości,
- wybudowanie obiektów budowlanych wg indywidualnego projektu inwestora i sprzedaż lub dzierżawę takiej nieruchomości,
- wspólne z inwestorem zagospodarowanie i komercyjne użytkowanie nieruchomości,
- inne propozycje inwestycyjne.

Ewentualne ceny sprzedaży lub czynsze dzierżawne do negocjacji w zależności od warunków kontraktu.